0 Kč

BOŽÍ JISKRA

Autorská energetická mandala malovaná akrylovými barvami na plátně, zdobená broušenými kamínky a třpytkami. 

Cena:
1 999 Kč
ks

Mandala napomáhá uvědomit si a procítit Boží jiskru ukrytou v duchovním srdci každého z nás. Někdo může věřit v Boha, jiný ve Stvořitele, Zdroj, vesmír, prapůvodní energii ... Tato mocná jiskra nám lidem dává obrovskou moc a energii, skrze níž se můžeme spojist s vlastním božstvím a stát se mocnými tvůrci vlastních životů. Nejsme svíčkou plápolající ve větru. Někdy to vyžaduje velkou odvahu a upřímnost sám k sobě uvědomit si, že vše, co se v našich životech děje je odrazem nás samotných. Našich podvědomých vzorců, nastavení, našich myšlenek a pocitů, které jsou silou zhmotňující naše myšlenky.   
Tato mandala nejenom rozdmýchává oheň planoucí jiskry božského Světla v našich srdcích, ale zároveň vyjadřuje harmonii, rovnováhu, celistvost, sjednocení protikladů jing a jan.
Osmicípá růžice symbolizuje moc, sílu překonávat překážky s jemností a lehkostí. Číslo osm symbolizuje také harmonii párů, vzkříšení, celistvost, znovuzrození, rovnováhu mezi dáváním a braním. Osmicípou růžici protínají čtyři světelné cípy přestavující stabilitu, rovnováhu živlů, pevnost, klid, domov. Číslo čtyři je mimo jiné spojováno s hojností a oporou. V této mandale přináši do života více harmonie, stability a trpělivosti. Zbývající čtyři tečkované cípy zdokonalují vyváženost a čistí to, co máme ukryto v podvědomí, v minulosti, ale také osvětlují naši přítomnost.

Obrazec protínají tři čtverce symbolizující rovnováhu a stabilitu, jistotu, pevnost a oporu.  Číslo tři zobrazené ve třech čtvercích přináší energii, vitalitu, úspěch, volnost, nezávislost, kreativitu, směr do budoucna. Podporuje sílu ke změnám, ukotvuje v sobě minulost, přítomnost a budoucnost.

Převládající žlutá barva v obrazci je pozitivní barvou, barvou slunce, hřejivého ohně, barvou, která podporuje radost, aktivitu, probouzí nové začátky a co víc... Symbolicky přestavuje zlato a bohatství (materiální i duchovní). Poskytuje očistu duše a umožňuje spojení s vlastním nitrem. Díky této barvě máme možnost očistit se od zastaralých programů, které negativně ovlivňují naše životy a vytvořit tak prostor pro nové myšlenky a nové, mnohem prospěšnější, programy. Na fyzické úrovni stimuluje lymfatický systém.
Bílá barva je barvou svěžesti, bezstarostnosti, lehkosti, vnitřní čistoty, jasnosti, nevinosti, spravedlnosti. Bílá barva zahrnuje celé barevné spektrum. Vede ke koncentraci, k jasnému myšlení, ke klidu. Je barvou božského vědomí přesahujícího naši realitu. Může být vstupem do vyšší úrovně vědomí, do nové životní etapy.
Oranžová barva je barvou života v radosti. Podporuje tvoření, humor, otevřenost, sebepoznání, sebevyjádření a novozuje optimismus.
Stříbrná dodává vznešenost, lesk, podporuje upřímnost, intuici, ztišuje, harmonizuje a stejně jako zlatá léčí. Pomáhá nám uvědomit si souvislosti a započít změny.
Zlatá představuje bohatství na úrovni moudrosti, ale i hmotného. Zesiluje účinky žluté barvy. Umocňuje bohatství obsahu celé mandaly. Aktivuje průbojnost a energii, symbolizje moudrost, lásku, vyrovnanost a klid.

Rozměr obrazu: 40 x 30 cm


Obraz je ošetřen závěrečným lakem chránícím malbu před mechanickým poškozením (poškrábání), usnadňujícím čištění.