0 Kč

OTEVŘENÍ SE PROUDU LÁSKY

Proudění lásky.jpg

Léto je nádherné období, kdy nálézáme okamžiky k odpočinku, dovolíme si na chviličku vyskočit ze zaběhnutých kolejí a oddat se sladkému "nicnedělání", což neznamená, že nic neděláme. Tím je spíše myšleno prožívání času způsobem, který nám působí radost, naplňuje nás někdy až dětinskou hravostí, zkrátka čas, který je náš. Sluneční paprsky, smích a láska. Obzvláště po období, které máme za sebou, potřebují naše srdce výživu v podobě energie lásky. 

Zkusme tedy přestat myslet na "co když a co kdyby" a jednoduše se ukotvit v přítomném okamžiku, v němž necháme svým srdcem, svou bytostí, proudit lásku. Láska nám zvýší vibrace a snese štěstí do našich životů. V energii lásky se zároveň začnou zázračně uzdravovat a řešit situace, které nám působily starost. Tak obrovskou moc má jen láska.

Všeobecný výklad pro měsíc srpen z Osho Zen Tarotových karet

Zdá se, že výklad v některých svých částech koresponduje s výše vyobrazeným harmonizačním obrázkem :-). 

A co nám tedy karty predikují pro srpnové dny?

Nebojme se pustit do nového, neznámého, plni dětské důvěry, nevinní, otevření a zranitelní. Právě v tom spočívá velká síla, příležitost k osobnímu růstu, jedině tak můžeme prožít úžasná dobrodružství, která nám život nabízí a vstoupit do vlastní síly, přestože se můžeme setkat s nebezpečím a nástrahami. Buďme jako malé děcko bez zatěžující mysli plné obav a strachů, kráčející s důvěrou a zvídavostí za světlem do neznáma.

 

Letošní rok 2020 je z numerologického hlediska karmickým rokem. Tomu napovídá také postavení planet, které napomáhá zviditelňování skrytých zranění, která si přejí být uzdravena, proto vyplouvají na povrch. Neděje se tak proto, abychom trpěli. Právě naopak. Jde o to, abychom se naučili tvořit si mnohem krásnější realitu svých životů. Pokud máme hluboko v našich srdcích ukrytá zranění, mají nad námi stále svou moc a ovlivňují naši současnost. Je třeba posvítit si na ně, podívat se k samým kořenům jejich vzniku a vynést je na světlo. Velký vliv na náš život má mysl, která potřebuje vytvářet problémy. Pokud žijeme ve své mysli, žijeme minulostí nebo budoucností. Ale je třeba si uvědomit, že jediné, co existuje, je přítomný okamžik. Čím méně se budeme ztotožňovat se svou myslí, tím šťastnější náš život bude, ať už je realita kolem nás jakákoli. Nevytvářejme odpor přemýšlením, co kdyby, jak kdyby, ten udělal to a ten to zase neudělal… To nám pouze odebírá energii. Přijměme věci kolem nás takové, jaké jsou a jako tvůrci si začněme vytvářet to, co bychom chtěli ve své realitě prožívat. Důvěřujme v pomoc a ochranu existence, důvěřujme své síle, moci a schopnostem.

 

Jako lidstvo procházíme jedinečným obdobím, které se však může z mnoha hledisek jevit jako náročné. Karty vybízejí k tomu, abychom hledali způsoby, jak uvolnit nahromaděné napětí (sport, procházky přírodou, zpěv, box s polštářem, …), abychom se více věnovali činnostem, které v nás vyvolávají radost, abychom to, co nás těší neodkládali na zítřek, protože to momentálně společenské postavení, potřeby druhých, nedovolují. Není to o sobectví. Pomáhejme, buďme tu i pro druhé, ale je nezbytné dopřát si chvilku také pro sebe. Nemůžeme změnit nikoho druhého, ale pokud my sami budeme šťastní, začnou se měnit okolnosti i lidé okolo nás. Tím, že učiníme šťastnými sebe, můžeme mnohem více pomoci i těm ostatním. A naopak. Pokud se budeme neustále jen rozdávat a upřednostňovat potřeby, požadavky a očekávání druhých před těmi vlastními, dojde k našemu naprostému energetickému vyčerpání. Nejenom, že se to zcela jistě odrazí na fyzickém těle, ale zároveň klesneme do nízkých vibrací, na jejichž základech si nevědomky vytvoříme svou budoucnost. Buďme tedy vědomými tvůrci svého šťastnějšího života.

                                                                                                                                                                                                                                                  Ivana