0 Kč

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Spotřebitel (kupující uplatňující reklamaci):

Jméno a příjmení:                   ……………………………………….

Adresa:                                   …………………………………….…       

Telefon a e-mail:                    …………………………………….…   

 

Adresát (prodávající):          Ivana Janská, Topasová 856/3, 153 00  Praha 5,

Internetový obchod:             www.ivanette.cz

Společnost:                            Ivana Janská

Se sídlem:                              Topasová 856/3, 153 00  Praha 5

IČO:                                       49662660

E-mailová adresa:                 prodej@ivanette.cz

Telefonní číslo:                      +420 604 652 679

 

 

Vážení,

dne* ……………… jsem prostřednictvím vašeho eshopu www.ivanette.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží* (identifikace zboží: druh zboží, značky, kód)………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….………………………………..

Číslo objednávky*: ………………………………

Datum objednání*…………………../datum obdržení*…………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Kupní cena má být vrácena* (zaškrtněte políčko s požadovaným způsobem vrácení ceny):

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: .................. /.........,,,…….................

složenkou na adresu, kterou jsem udal/a výše

 

 

    V* ………………………….., dne* ……………………………….

 

 

                  
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

(vlastnoruční podpis)

 

 

Seznam příloh:

  1. Kopie kupního dokladu

 

 

* Doplňte požadované údaje