0 Kč

OTEVŘENÍ SRDCE PROUDU LÁSKY, ŠTĚSTÍ A RADOSTI

Pod obrázkem naleznete jeho popis včetně výkladu z Osho Zen tarotových  karet a vzkaz andělů.

AK520.jpg

Na měsíc květen mi pro vás pastelky vykouzlily harmonizační energetický obrázek s programem „Otevření srdce proudu lásky, štěstí a radosti“.

Když jsem se později zamyslela nad tím proč, přišla mi odpověď, že nejenom proto, že obecně je měsíc květen považován za měsíc lásky, ale zejména v návaznosti na náročné období, jímž jsme právě všichni prošli.  V tuto chvíli je pro každou lidskou bytost nesmírně důležité setřást ze sebe zbytky strachu, obav, otevřít se lásce a s nadějí hledět vstříc krásnějším zítřkům.

Pro bližší informace k danému tématu přikládám výklad z Osho Zen tarotových karet a radu andělů.

Popis obrázku

V kresbě dominuje zelená barva, která je v pohybu. Symbolicky zastupuje nejenom srdeční čakru, ale zároveň má schopnost léčit, rozproudit životní energii, růst. Má sílu zažehnout v srdci plamínky naděje a schopnost rozdávat lásku. Je barvou rovnováhy v dávání na jedné straně a v braní na straně druhé, což také znamená, že se pojí s financemi.

Červená barva je barvou živosti, síly, optimismu, rychlosti, hojnosti. Má v sobě vášeň, energii. Symbolizuje zralost, plodnost, rozmnožování. Květina v kresbě je symbolem vzniku něčeho nového, otevření radostné stránky života. Také je ale křehká a potřebuje péči, aby přinášela radost a úsměv. Rovněž pět okvětních lístků naznačuje nové myšlenky, svobodu, kontakt s ostatními lidmi.

Žlutá barva je velice pozitivní, zejména v horní části obrázku, kde potvrzuje, že jsme na dobré cestě pod ochranou všemocného Vesmíru. V našem případě směřuje žlutý plamen směrem do budoucna, což znamená velmi pozitivní vývoj. Žlutá barva zastupuje barvu slunce, čakru solar plexus. Je barvou aktivity, nových začátků. Díky této barvě máme snadnější cestu vymanit se ze starých programů, které nám již neslouží, nebo nás přímo brzdí na cestě k lepšímu. Pomáhá nám ve vlastním nitru vytvořit prostor pro nové myšlenky.

Tři zelené lístky směřující do horního pravého rohu, dotýkající se žlutého plamene, přinášejí vitalitu, změnu, kreativitu, nezávislost, to vše ve směru do budoucího vývoje. Ale také potenciál nového plánování, úspěchu, originality, humoru. Rovněž značí začátek něčeho nového, přináší poselství o tom, že v našem životě něco roste směrem vzhůru.

Pět kruhů v dolní části naznačuje vystoupení z přílišného materiálního, pudového, těžkého zaměření k cíli. Zvěstují nám šanci svých cílů dosáhnout, případně učinit pozitivní změnu v životě.

Tečky v obrázku naznačují, že jsme v nedaleké minulosti trošku zapomněli na lásku, na péči o naše vztahy, a že je třeba opět se tomuto tématu věnovat. Láska nás chrání, uzdravuje, povznáší. Říká se, že na světě existuje jen jedna emoce a tou je láska. Její protipól, tedy nedostatek lásky, je strach. Všechny ostatní nuance jsou jen pestrou škálou různé síly lásky.

Kruh představuje harmonii, celistvost, nekonečno, rovnost, klid a mír.

Spirála v sobě nese sílu k proměně, k růstu a vývoj k lepšímu. Přináší pružnost, nápaditost, inspiraci. V kresbě pročišťuje minulé prožitky a svou silou energetizuje blízkou budoucnost.

Výklad k danému tématu z Osho Zen tarotových karet

V minulosti se spousta z vás zacyklila v neustálém přemýšlení, kalkulování, dělala mnoho kroků naráz, čímž se příliš roztříštila. Je potřeba zastavit neustálý proud nekontrolovaných myšlenek a začít se soustředit na jeden krok v přítomném okamžiku. A tomuto kroku věnovat plnou pozornost, zcela se mu oddat a je lhostejné, o jaký druh činnosti se jedná. Zda je to zdánlivě banální příprava oběda pro rodinu nebo plánování charitativní akce. Pokud se stanete pozorovateli vlastních myšlenek, zjistíte, že převážnou část trávíte v minulosti či budoucnosti a jen nepatrnou část jste přítomni tady a teď. Začnete-li se soustředit na přítomný okamžik, zaplaví vás příval nové energie, tvořivosti ve všem, čemu se budete věnovat.

Je rozdíl, zda je někdo líný nebo právě nic nedělá. Lenost vede k otupění, ospalosti, ale stav nic nedělání přináší energii. Vlivem posledních událostí jste měli možnost se zastavit, přestože vlastně příkazem. Ale jinak to nebylo možné, protože vystoupit z vašich rozjetých vlaků nebylo jinak možné. Měli jste vzácný čas se zamyslet, vstoupit do vlastního nitra, spojit se sama se sebou, věnovat se blízkým, dám jim svůj čas a přízeň. To bylo vaše nic nedělání (myšleno obrazně). V tento okamžik se před vámi otevírají nové obzory. Je právě čas roztáhnou svá křídla a vzlétnout vzhůru k oblakům.

Staňte se na své cestě za novým dobrodružstvím malým dítětem, které s důvěrou hledí do neznáma, kráčejíc z temnoty lesa do duhového světla. Se stejnou dětskou důvěrou se pusťte do nového, neznámého, otevření, neviní, ale i zranitelní. Přestaňte se bát. Strach z vás pouze učiní prázdné loutky bezpečně spočívající v zatuchlých stojatých vodách. Život je změna, energie, pohyb. Všechno je správně, není nic, co byste udělali špatně. Vše, ať už to dopadne jakkoli, slouží k vašemu vyššímu dobru. Začněte být k sobě laskavější a přestaňte se trestat za každé škobrtnutí. Krásné dobrodružství můžete zažít, když vyjdete na cestu, když opustíte vlastní komfortní zónu (tou může být i chudoba, přežívání ve smutku, život plný obav, ale tak známý a prozkoumaný, že se s ním lidé zcela ztotožní). Důvěřujte ve vyšší vedení, důvěřujte sobě, svým schopnostem a vydejte se odvážně na cestu, bez mapy, bez průvodce, ale s důvěrou dítěte.

A na závěr vám andělé vzkazují:

PŘIJMĚTE SVÉ ŠTĚSTÍ!

O štěstí nemusíte usilovat ani o něj zápasit. Je to přirozený stav vašeho Bytí. Dívejte se vstříc zářícímu Světlu. Všechno je dobře. Být šťastní je vaše právo. Dovolte nám, abychom vám pomohli cítit radost, která je vám vrozená a je vaší podstatou.

Afirmace

Prožívám skutečné štěstí, nyní i vždycky. Svůj život žiji v upřímné radosti a spokojenosti. Je pro mě bezpečné, dobré a přirozené se radovat.