0 Kč

Mandaly

Mandaly

Všechny mandaly vytvořené v ateliéru LOGO-Ivanette-Photoshop.jpgv sobě nesou energii lásky, s níž jsou malovány a zdobeny. Některé jsou vytvářené již přímo s určitým „programem“, dle konkrétního přání zákazníka, jiné jsou vedené intuicí. Může se jednat o hojnost, otevření se lásce, zlepšení zdraví, ale i příliv inspirace, nalezení životní cesty atd. 

Všeobecně se dá říci, že všechny nabízené energetické obrazy (mandaly), jsou nejenom díky svým tvarům, ale i způsobem zpracování technikou mixed media, velice energetické. Mandaly jsou úžasným diagnostikem a prostředkem, jak se dozvědět něco o sobě, o dění v našem životě, skrytých přáních i podvědomých vzorcích. Jak je to možné? Každý tvar, každá barva, každý prvek má svůj význam a symbol zrcadlící právě ono skryté v nás samotných, ať už dané obrazce vytváříme nebo upoutají naši pozornost.  Zobrazit více

A proč mít svou vlastní mandalu?

Mandaly, jako takové, přinášejí harmonii do našich životů. Navozují vnitřní štěstí, klid, ale i duševní a fyzické zdraví, chrání před negativními energiemi a nebezpečím. 

Obzvláště v dnešní době je velmi důležitý každý prvek, který nám poskytne alespoň pár okamžiků ke zklidnění, rozzáří naši duši, zahřeje srdce, dodá energii a tím tak navodí pocity klidu, radosti, lásky. Už to samo o sobě se velice pozitivně odráží na našem zdraví i na událostech proudících do našich životů.

Všichni jsme tvůrci a tím, jak myslíme, tak si utváříme budoucí zážitky. Myšlenka sama o sobě je bezmocná, ale její síla a moc spočívá v tom, že vyvolá emoci, a právě ona emoce, vážící se k dané myšlence, je jejím hnacím motorem, který ji dá do pohybu. Všichni si jistě vzpomeneme na situaci, kdy jsme byli například zamilovaní. V té době se nám vše dařilo, vše s lehkostí plynulo. Vytvářeli jsme vibraci lásky, která přitahovala ty samé vibrace, a tudíž nám do života proudily pozitivní prožitky. Naopak, když jsme byli z něčeho skleslí, nic se nedařilo a tím jsme se dostali do smyčky negativních událostí. Jedna nabalovala druhou. V takový okamžik je nutné zvýšit vlastní vibraci a posunout se na stupnici k radostnějším pocitům. Jen tak se můžeme vymanit z oné spirály negace. A k tomu nám může pomoci i mandala.

Co je to vlastně mandala?

Slovo mandala znamená kruh, oblouk. Tento tvar, který nemá konec ani začátek, vyjadřuje nekonečno, dokonalost, čistotu, harmonii, jednotu, rovnováhu, ale i vesmírnou sílu a věčnost. Slouží k regeneraci těla i duše. Často zpodobňuje nehybný střed, kolem něhož se vše pohybuje v kruhu. Tak jako samotný život, který je stále v pohybu. Střed energetického obrázku vyjadřuje zdroj energie a síly. 

Blahodárnému účinku mandal nasvědčuje i fakt, že tyto obrazce jsou staré jako samo lidstvo (údajně nejstarší nález takového obrazce pochází z období paleolitu). 

Průkopníkem v rozšíření těchto kreseb z východu do celého světa byl ve 20. století C. G. Jung, který své kruhové obrázky začal využívat v psychoterapii. Ostatně, jako podpůrný prostředek klasické léčby, ale také pro relaxaci, sebepoznání a psychohygienu, slouží dodnes. Typické jsou rovněž amulety ve formě mandal, mající vliv na zlepšení zdravotních potížích, nastartování životní energie, ale i dalších procesů v těle člověka. 

Nemusí se však vždy jednat pouze o tvar kruhu, což dokazuje posvátná indická Šrí Jantra (Shri Yantra) ve tvaru čtverce, jejíž středobodem jsou prolínající se trojúhelníky. Význam připisovaný této mandale je obrovský, např. univerzální láska, harmonie, moudrost, ale i vnitřní štěstí a duševní i tělesné zdraví. 

Jaký je princip tohoto energetického obrazu?

Velmi důležité a zásadní je propojení ženského a mužského principu, tedy barev, zastupující ženskou energii a tvarů, vyjadřující mužskou energii, do jednoho harmonického celku. Ať už mandalu vytváříte nebo pozorujete, dochází k celkovému zklidnění duše a tím i k léčení na všech úrovních. Ve většině případů je třeba nejdříve uzdravit duši, aby bylo možné trvale uzdravit tělo. 

Některé pozitivní účinky mandaly vznikají na nevědomé úrovni, kdy i bez znalosti významů jsme danými obrazci ovlivňováni. Typické jsou tvary posvátné geometrie, jež v sobě nesou pravdu o stvoření a fungování světa. Charakteristická je pro tyto tvary dokonalá symetrie. 

Lotosový květ