0 Kč

IMG_20200520_133154.jpg

 Drazí návštěvníci,

ráda bych vám dala, v dnešní náročné době, malý dárek v podobě harmonizačních energetických obrázků kreslených automatickou kresbou, neboť se domnívám, že právě v této době je velmi důležité, abychom my lidé opět našli pevnou půdu pod nohama a mohli se znova začít radovat ze života. Po týdnech strávených pod rouškou a často i v izolaci, je úžasné se nadechnout, uvidět slunce nad hlavou a rozzářit úsměv na tváři.

 

 

Pěkně řečené, avšak někdy hůře proveditelné, když mnohé z nás trápí obavy z budoucnosti. Média se předhání, jakou horší zprávu divákům, čitatelům, předloží. A tak neustále narážíme na pojmy jako například nemoc, ekonomická krize, přírodní katastrofy…

Pokud se však podíváme zpět do minulosti, překážky na cestách vždy byly a zcela jistě budou. Vše se neustále mění a zdá se, že změna sama je jedinou jistotou, jakou máme. Je ale na každém z nás rozhodnutí, jak se na danou situaci bude dívat. Jestli uvidíme onu známou sklenici zpola plnou nebo zpola prázdnou. K tomu se váže také uvědomění, že překážky nemusí být nutně nepřítelem. Často se v našich životech nacházejí proto, aby nám něco ukázali, něco nás naučili a potažmo, abychom se díky nim někam posunuli. Můžeme se tedy na překážku začít dívat jako na výzvu. Člověk má obrovský potenciál, sílu a moc zvládnout vše, co do svého vínku dostává.

Nechci vás v těchto řádcích unavovat rozborem síly pozitivního myšlení a zákona přitažlivosti, které hýbou současným světem. V této rovině již bylo řečeno mnohé. Jedno je však třeba zvážit. Jsme tvůrci svých životů a způsob, jakým na svět pohlížíme, o čem a jak přemýšlíme, zcela jistě ovlivňuje naše pozdější prožívání. Dění v naší bezprostřední blízkosti je často odrazem naší tvorby. Ale ať už tomuto tvrzení věříme, či nikoli, jedno je jisté. Kdo by se nechtěl cítit šťastně, vesele a radostně prožívat svou každodenní životní cestu?

Zkusme tedy zaměstnat naši mysl hezkými myšlenkami a zacílit je vytouženým směrem, aby se stali magnetem přitahujícím příjemné okolnosti do našich každodenních prožitků, a pokud přijdou dny horší, dokázali jsme se mnohem rychleji opět vyhoupnout do „sedla“. Stejně jako den střídá noc a noc střídá den, tak přicházejí dny rozzářené i dny potemnělé. Ale stejně jako den se nermoutí nad tím, že přichází noc, i my bychom měli přijmout jak hezké, tak i náročnější zkušenosti, které zažíváme. Radovat se z plných plic, když sedíme v sedle uhánějíc volně krásnou krajinou plnou hojnosti a užít si toho okamžiku dosyta, ale přijmout smířeně i moment, kdy se lopotíme v loužích. A pokud si osvojíme zvyk myslet na svá přání jako by již byla přítomností, mnohem rychleji náš nový den rozpustí poslední zbytky tmy. „Šíp může být vystřelen pouze tahem dozadu. Když vás život stahuje zpět těžkostmi, představte si, že vás to vystřelí do něčeho skvělého“. (Citováno z příspěvku Michala Drienika).

Moc by mě potěšilo, kdybych, alespoň malou měrou, k tomuto přispěla i harmonizačními obrázky, které pro vás vytvářím.

IMG_20200519_100041.jpg

Barvy nás ovlivňují více, než jak si mnohdy uvědomujeme. Pomáhají nám, uvolňují, nabíjejí nás, léčí. Doslova nás obklopují a provázejí na každém kroku. A právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvářet pro vás také vybarvovací mandaly. Je totiž velmi relaxujícím stavem, když si vyhradíte chviličku jen pro sebe, vezmete si barevné pastelky a jen tak, pokud možno s hlavou prázdnou bez myšlenek, si jako bezstarostné dítko vybarvujete pastelkami barev, které vás v daný okamžik nejvíce přitahují. Možná se někdo, jako třeba pubertální osůbky ve vaší blízkosti, budou nad tímto počínáním potutelně ušklíbat, ale věřte, že tato činnost má i terapeutický účinek. Nejenom, že se na chvíli zastavíte, zklidníte, ale skrze tahy pastelkou i můžete uvolnit některé duševní tlaky. V neposlední řadě i výsledný obrázek může být vodítkem, jaká témata jsou pro vás v dané chvíli důležitá. O nich napovídají vámi zvolené barvy, umístění barev v jednotlivých sektorech obrázku (vlevo – minulost, vpravo – směr do budoucna, horní část – duchovní rovina, spodní část – hmotná), síla tahu pastelky apod.

 

Mnoho radostných chvil strávených v barvách duhy vám všem přeje                             Ivana

                                                                                                                                                LOGO-Ivanette-Photoshop.jpg

 IMG_20200514_122509.jpg

(Automatickou kresbou se zabývám více než 8 let a v mnohém mě, i jiným, jimž jsem obrázky vytvářela, pomohla na všech možných rovinách. Někteří oponenti tvrdí, že je to jen placebo. Ano, proč ne. Super placebo, když odstraní lecjakou neduhu na těle i na duši. Ale naprosto kritiky chápu. Každý má právo na vlastní názor a koneckonců, nebyla jsem jiná. Přestože se na vlnách osobního rozvoje vozím již přes 25 let, těmto praktikám jsem v době mého prvního setkání s automatickou kresbou také nevěřila. Tenkrát mi však bez nadsázky doslova zachránila život, nebo alespoň zdraví. V tom okamžiku jsem si slíbila, že bych se jí ráda věnovala. A svůj slib jsem dodržela. Snad také pro vás budou příjemným zpestřením a pokud vykouzlí úsměv na vaší tváři, bude to dárek i pro mne.