0 Kč

V proudu hojnosti

 

Jak nadpis napovídá, téma, které mi vyvstanulo na mysli v souvislosti s měsícem červnem, je hojnost. A je zcela zřejmé, že to není náhoda. Po prožitých posledních týdnech mnozí z nás zažívají obavy o budoucnost a hmotné zajištění.  

Jenom kratičce bych se ráda zastavila u emoce zvané obava. Obava je strach. Strach je nedostatek lásky. Jak jsem se již zmiňovala v předchozích textech, jediná emoce v našich životech je láska. A láska má různé intenzity. Proto existuje její „stupnice“. Na opačném konci se nachází strach. Všechny ostatní emoce leží mezi nimi na pestré emoční škále. Jednoduše řečeno, strach je nedostatek lásky. Můžeme tedy do esence strachu přimíchat lásku, začne se nám zvyšovat vibrace a začneme se jako korek posouvat směrem nahoru po stupnici. Tím se nám zcela logicky začne i lépe dařit, neboť stejné přitahuje stejné. Dobrý pocit přitahuje dobré události. Anebo se na odbourání „nepotřebného“ strachu (nejsme bezprostředně ohroženi na životě), který nás svazuje, ochromuje, cykluje v negativních prožitcích, můžeme podívat s uvědomím, že žijeme v duálním světě. Vše má svůj opak.

Jak tedy odbourat strach? Je třeba si odpovědět na otázku: „Co je jeho protipólem?“

ODVAHA.

Začne-li vás tedy sužovat „nepotřebný“ strach, dodejte si více odvahy. Odvážně vyjděte středem a čelem se postavte k tomu, co ve vás onen strach způsobuje, a vězte, že se nemáte čeho bát. Všechnu moudrost a odpovědi na všechny otázky máte ukryty v sobě. Dobře víte, co dělat, jak postupovat. Jen si věřit, věřit v ochranu a pomoc vesmíru, nebeských bytostí, Boha. Není chybných rozhodnutí. Existuje jen úhel pohledu. To, co mnohdy vyhodnotíte jako chybný krok, se postupem času ukáže, jako ten nejlepší, který vám přinesl mnoho prospěchu. Aneb, velmi proslulá, avšak nanejvýš pravdivá, věta: "Všechno zlé je pro něco dobré". Nejhorší, čeho se skutečně bát, je neudělat nic.

 

„Vaším úkolem je každým dnem milovat z celého srdce. Když dokážete co nejvíce milovat a zbožňovat, vyhledávat a prociťovat věci, které milujete, a odvracet se od toho, co rádi nemáte, výsledkem bude, že vaše zítřky zaplaví nevýslovné štěstí“. (Úryvek z knihy The Secret, „Moc“, Rhonda Byrne)  

 

Vzkaz andělů

SKONČETE S NERVOZITOU

Pokud se cítíte nervózní, jste jako pták úzkostně se schovávající před dravci, neboť se cítíte jako kořist a žijete stále ve střehu z obavy z nebezpečí. Ale jediným ohrožujícím predátorem ve vašem životě je strach, který vás vyčerpává a narůstá v děs. Řešením z této situace je odpočinek. Tím se stanete vnitřně silnějšími a získáte pozitivnější náhled. My, andělé, každému z vás pomůžeme najít ten nejvhodnější způsob odpočinku. Pro někoho to může být cvičení, pro jiného procházka, příjem většího množství vody, detoxikace, koupel, masáž apod. Zatímco se budete soustředit na uvolnění fyzického těla, my vám pomůžeme zklidnit vaše emoce.

Dechové cvičení

Zhluboka dýchejte a svůj dech posílejte do svalů, které trpí napětím. S výdechem se snažte vypudit ze sebe i jen náznak pocitu ohrožení, všechny negativní emoce a nadechujte naopak pocit jistoty, míru a lásky.

 Jste v bezpečí, naši drazí. Bdíme nad vámi a nad vašimi milovanými přesně tak, jak o to žádáte.

Afirmace

Pracuji na uvolnění svého těla a dovoluji Bohu a svým andělům, aby mně ochraňovali. Uvolňuji své svaly, protože vím, že jsem ve všech ohledech v bezpečí.

 

Čerpáno z knihy „Rady andělů na každý den“, Doreen Virtue, PH.D.