Úvodní stránka | Ivanette design
0 Kč

Drazí návštěvníci,IMG_20180619_093345.jpg

s radostí vás vítám na svém e-shopu LOGO-Ivanette-Photoshop.jpg, kde bych vám ráda představila produkci originálních, ručně vyráběných, šperků z různých materiálů (chirurgická ocel, postříbřený, měděný drátek), zdobených korálky i drahými kameny, ale také harmonizační mandaly malované na plátno,  doplněné o třpytivé kamínky, které umocňují a zvyšují energetické vibrace těchto mandal.

Materiály používané k výrobě šperků jsou různé, ale hlavní složkou jejich výroby je radost, láska a nadšení, s nimiž šperky mandaly přicházejí na svět a  také touha trochu té radosti přinést i vám, protože .....       

ČÍM LÉPE SE CÍTÍME, TÍM LEPŠÍ SI VYTVÁŘÍME ŽIVOT!

NKN2003359.jpgNHN2003325.jpgNKN2003266.jpgSPSN2003368.jpgimagetools0.jpg

Buďme sami sobě světlem, sluncem vlastního života

Začněme den smíchem, bez ohledu na okolnosti ve vnější realitě. girl-2198018_1920.jpg

Tato věta může znít poněkud otřele a banálně, ale ve skutečnosti je smích velmi podstatnou ingrediencí, díky níž se nám začne v životě mnohem více dařit.

Jak se právě teď cítíte? Udělali jste si něčím v poslední době radost? Dokážete si vůbec dělat radost? Je cítit se dobře marnivost? Ne, není. Ba naopak. Je to jeden z hlavních pilířů tvorby naší šťastné reality. Radost je emoce, jež nás výrazně posouvá na škále vědomí směrem vzhůru. Radost uzdravuje, radost přináší inspiraci, životní energii, rozpouští vnitřní bloky …

Zkusme si ze života udělat legraci. Uvolněme vážnost určité situace tím, že se jí zasmějeme. Známé rčení praví, že život je jako zrcadlo. Směj se do něj a bude se na tebe smát, mrač se do něj a bude se na tebe mračit. Nemusíte tomu věřit, jen to prostě zkuste. Aneb, jak říká Zen: „Viděl jsi strom v depresi? Viděl jsi ptáka plného úzkosti, neurotické zvíře? Jen člověk se nechal zmámit vlastním pocitem důležitosti a „moudrosti“, jež se nám stala nemocí. Na počátku stála příroda, na konci opět stojí příroda. Tak proč děláte tolik povyku uprostřed, proč tolik bolesti, strachu, pochybností..."

Někdy je velmi uvolňující propojit trochu dětské nespoutané radosti a hravosti s trochou té naší moudrosti. Hrát si, smát se na plné kolo, být, být přítomný, třeba i dovádět v dešti, tančit, zpívat, skákat přes kaluže, běhat bosky loukou smáčenou ranní rosou (což je mimochodem skvělé na ztvrdlou kůži na patách emogi-1799208_640.png).

Pocit radosti není závislý na vnějších okolnostech, opravdový pocit radost vychází z nás samotných, z našeho středu a dostupný je vždy a všem. Je to obrovský zdroj energie i skutečné pravdy a moudrosti, který v sobě nosíme. V záři našeho moudrého srdce se rozpouští vnitřní zranění, jež jsme získali v dětství, a jež velmi významně ovlivňují náš současný život. Každý z nás nějaké máme.

Všichni si ale zasloužíme radost, která je nám od narození vlastní a je naším božským právem.

park-737228_1920.jpg Život je dar, krásná cesta, jejíž cíl není vůbec podstatný. Důležitá je radost z cesty samotné, z každého krůčku, který prožijeme naplno, v radosti, v přítomném okamžiku, majícím moc rozpouštět všechny strachy, obavy, nemoci, pochybnosti …

Dalo by se říci, že opravdová cesta je jako věta, jež není dokončena. Tím se ovšem otevírá široká škála možností, jimiž posluchač může větu dokončit. Každý má možnost ji dokončit. Co to znamená? Ať již tomu věříte nebo ne, všichni jsme tvůrci svých životů. Každá myšlenka vytváří emoci a emoce je palivem pro zhmotňování naší reality. To, čemu věnujeme pozornost, o čem nejčastěji přemýšlíme, to vytváříme, tomu dáváme život, tím se stáváme.

„Nevěř tomu, co slyšíš, nevěř tomu, co vidíš, ale věř tomu, co cítíš.“ (Sri Chinmoy)

Mnoho z nás však velmi často setrvává spíše v myšlenkách na to, co ho trápí, co ve svém životě nechce či co mu schází. A to je začarovaný kruh, z něhož se dá vystoupit jedině tak, že změníme své zaměření, svůj úhel pohledu na to, co si přejeme, aby do našeho života vstoupilo. Nemusíme však nutně odsuzovat méně prospěšné myšlenky. I ty nás na určité úrovni chtějí něco naučit. Můžeme jim však poděkovat a pustit je. Přestat se jimi zabývat. Tak zmizí z našeho zorného úhlu pohledu. 

Ano, pokud se nám daří, je to snadné. Větší výzvou je však tímto způsobem přetvořit méně příznivé situace. Ale jde to, byť se to může zdát nemožné. Je to jediná cesta, jak ven z kruhu.

Navíc, opět se vracíme k úhlu pohledu, aneb máme možnost nedívat se na něco nepříznivého jako na problém, ale na výzvu, řídit se heslem: „Přes překážky přímo ke hvězdám“. Nikdy nedovolme strachu rozhodovat o naší budoucnosti. Strach pouze brzdí, svazuje na cestě k úspěchu a ke všemu, co si přejeme. A připusťme, že právě na základě situací, které jsou nám výzvou, se nejvíce učíme. Svým způsobem jsou nám velkým darem, byť toto tvrzení nám v daném okamžiku může připadat jako scestné.

Nemusíme přijímat realitu, která se nám nelíbí. Můžeme ignorovat to, co je a vytvořit si to, co bychom chtěli, aby bylo – Bashar. Můžeme si vytvořit jinou realitu. Nezáleží na vnějších okolnostech, ale záleží na stavu naší mysli. Jak je to možné? V našem bytí existuje současně nekonečné množství paralelních realit a my si vybíráme, kterou z nich chceme prožít. Například po ránu při pohledu z okna vidím šeď a déšť. V ten okamžik se mohu rozhodnout, zda propadnu pocitu, že je ošklivo a den nebude stát za nic. Anebo … Mohu si říci, že se příroda zavlaží, smyje se prach z ulic a koneckonců, po každém dešti vyjde slunce. Zkrátka, rozhodnu se navzdory deštivému počasí prožít krásný den.  

Lpět na cíli své cesty nemá význam, neboť život je neustálý sled všemožných změn, je v neustálém pohybu. Něco končí, něco začíná. Když dojdeme k cíli, prožijeme pocit radosti, ale záhy se můžeme setkat s prázdnotou dokončeného. Co teď? Trochu paradox, že? Proto je mnohem krásnější užívat si cestu, každý krůček. Žijeme-li v přítomném okamžiku, vědomě, povýšíme i každodenní rutinu na meditaci. Co je to vlastně ten přítomný okamžik?

Minulost už není, budoucnost ještě není. Pouze tady a teď je skutečné. Žijeme-li v mysli, která neustále do všeho mluví, stále chce něco analyzovat, hodnotit, posuzovat, kritizovat, žijeme minulostí a tím si tedy nemůžeme vytvářet budoucnost v přítomném okamžiku. Mysl neumí vytvořit nic, co nezažila. Tím nechci říct, že by byla nehodnotná. Mysl potřebujeme, ale měla by sloužit nám. Většinou však sloužíme my jí, a to je onen kámen úrazu.

Máme-li tedy přání, které prociťujeme tak, že už ho máme, čímž se cítíme tak, jak si myslíme, že se budeme cítit, až se nám naše přání splní, posuneme ho v čase a vtáhneme ho tak do přítomného okamžiku. Lidský mozek neumí rozlišovat co je pravda a co fikce. A to vlastně vysvětluje onen začarovaný kruh. Pokud se utápíme v pocitech skleslosti, ve strachu, obavách, popisujících reálnou situaci, která je z našeho úhlu taková či taková, tak si ji vlastně tvoříme dál a dál. Přitom ony „špatné“ pocity jsou navázané na minulost, neboť odrážejí myšlenky a prožitky z minulosti. Pak v přítomnosti žijeme a tvoříme z minulosti.

Matrix tohoto světa nás uvěznil v neustálém honění se za něčím. Někdy jsme jako křečci v kolotoči. Přítomný okamžik však vybízídrop-of-water-862316_960_720.jpg třeba se i na chvíli zastavit a podívat se, jak krásný je západ slunce, jak nádherná je noc za úplňku, jak krásná je louka rozkvetlých pampelišek, jak nádherné jsou duhové kuličky ranní rosy třpytící se v záři prvních slunečních paprsků …. Přestože je to krása pomíjivá, dokáže v našich srdcích rozhořet plamínky radosti a štěstí. A právě pro svou křehkost je to kouzelná podívaná.

Vystoupíme-li z naší mysli a spojíme-li se se svým srdcem, získáme vnitřní svobodu, prožijeme okamžiky bezpodmínečné lásky a dojdeme k naplnění. Staneme se sami sobě Sluncem, které nám bude svítit na cestu. 

Žádná situace není taková, či taková. Vše kolem nás je neutrální. To my lidé daným událostem a všemu kolem dáváme přívlastky.

Svůj život si tvoříme my sami a je jen na nás samotných, co si dovolíme, neboť vše, co chceme, nám půjde, co si dovolíme, to nám vesmír dá. Dovolme ti tedy žít v radosti a náš život se od základu zlepší na všech rovinách.

Staňme se krásným zářivým diamantem, který vznikl sice pod velkým tlakem, ale jeho krása je slovem těžko vyjádřitelná. Buďme tou nejlepší verzí sebe sama.

Přeji vám nádherné dny zdobené třpytivými korálky štěstí, radosti a lásky.

precious-4484146__340.jpg